Een onafhankelijke kijk op aanbestedingen

ACA GWW is dé vraagbaak op het gebied van advies voor aanbestedingen.

In de gww-sector wordt veel aanbesteed. Niet alleen de complexe aanbestedingswet- en regelgeving, maar ook het gebruik van branchespecifieke contracten, waaronder RAW-bestekken vereist specialistische kennis. Onredelijke ervaringseisen, onnodige clustering, maar ook stapeling van zekerheden, veelvuldig voorkomende afwijkingen van de RAW-systematiek, onterechte verschuiving van risico’s naar de inschrijver/aannemer en onduidelijke besteksbepalingen; het verstoort het noodzakelijke evenwicht in de verdeling van verantwoordelijkheden en kan leiden tot beperking van de mededinging.

Het AdviesCentrum Aanbestedingen ACA GWW is dé vraagbaak op het gebied van advies voor aanbestedingen. De belangrijkste activiteiten van het ACA GWW laten zich als volgt samenvatten:

  • Vraagbaak- en adviesfunctie voor opdrachtnemers, opdrachtgevers en andere relevante partijen in het aanbestedingsproces op basis van onpartijdigheid;
  • Controle op correcte toepassing van aanbestedingswet- en regelgeving en naleving RAW-systematiek;
  • Ondernemen van actie richting aanbesteders met als doel onjuiste toepassingen te corrigeren danwel afwijkingen in de toekomst te voorkomen;
  • Geven van voorlichting aan opdrachtnemers, opdrachtgevers en andere relevante partijen in het aanbestedingsproces over aanbestedingsaangelegenheden.